Proizvodnja CD/DVD

Štampa

City Records u svojoj proizvodnji nudi sledeće usluge:

Izradu CD, DVD 5 i DVD 9 stempera
Replikaciju CD audio, CD video, CD rom diskova
Replikaciju DVD 5 diskova ( 4,7 GB) jednostrano – jedan sloj
Replikaciju DVD 9 diskova ( 8,5 GB) jednostrano – dva sloja
Ofset ili Sito štampu na diskovima u punom koloritu uz mogućnost finalnog lakiranja
Pakovanje sa celofaniranjem ili vakumiranjem diskova

Treba istaći da smo u Srbiji jedini potpuno legalni proizvodjači CD I DVD diskova, registrovani kod relevantnih međunarodinih asocijacija i kao takav City Records ima svoj IFPI (SID) broj i za proizvodnju stempera i za svaku liniju za replikaciju diskova.

City Records poseduje opremu vodećih svetskih proizvođača:

 

 

 

 

MASTERING – IZRADA STEMPERA ZA REPLIKACIJU

City Records  poseduje opremu za izradu stempera firme SINGULUS MASTERING model AM DIRECT , tako da po prijemu mastera možemo odmah izraditi stemper i istog dana početi replikaciju tj. proizvodnju CD I DVD diskova.

Za izradu stempera potrebno je dostaviti:

za muzički CD – iskontrolisan master na CDR u CD Audio formatu ili kao DDP image file
za CD rom – iskontroilsan master na CDR
za DVD 5 – iskontrolisan master na DVD-R ili DLT (digital liner tape)
za DVD 9 – iskontrolisan master na DVD-R Dual lalyer ili na dve DLT

Izradjeni stemperi se kontrolišu na sistemu za proveru kvaliteta firme AUDIO DEV na modelima CATS.

 

 

REPLIKACIJA – Proizvodnja CD i DVD diskova

Replikacija CD I DVD diskova se vrši na opemi vodećeg svetskog proizvodjača SINGUSLUS TECHNOLOGIES na linijama SKY LINE I SPACE LINE. Na njima možemo proizvoditi CD Audio, CD video, CD rom, DVD 5 i DVD 9 diskove. Kapacitati su dovoljni za dnevnu proiozvodnju od 40.000 CD-a I 45.000 DVD diskova.Na špric mašinama nalaze se AWM alati a u okviru linije Dr SCHENK scaner za globalnu kontrolu diskova.Replikovani diskovi se kontrolišu na CATS sistemu za proveru kvaliteta vodeće svetske kompanije iz te oblasti AUDIO DAV.

 

 

 

ŠTAMPA NA DISKOVIMA

Štampa etiketa na diskovima kod nas se može uraditi I u offset I u sito tehnici u punom koloru (CMYK process) uz mogućnosts finalnog lakiranja. Ofset je metoda koja je bolja za štampu slika visokog kvaliteta (fotografija), dok se sito štampa više koristi za spot kolor štampu. Grafičku pripremu za štampu etiketa treba dostaviti na CDR disku istovremeno sa masterom za replikaciju CD ili DVD-a a za sve detalje oko potrebnih dimenzija, rezolucija, verzija softvera I formata pripreme možete se dogovoriti sa kontakt osobom za pripremu.